Published On:18-Dec-18

« Iny dada eee ! »

Share This
TAGS

 

Endrey izany hafalian’ny ankizy raha vao mahatazana ny dadany eny an-kodimirana mody avy any am-piasana mivimbina tapa-mofo. “Iny dada eee!” sady mihazakazaka mamonjy ity Ray niala vao maraina tao an-trano.

Manana ny toerany sy hasiny eo amin’ny fiarahamonina malagasy tokoa izany dada, na Ray izany. “Alazako amin’ny dadanay tsara io androany…”, hoy ireo kilonga rehefa nisy zavatra nihatra taminy teny am-pilalaovana teny. Izany hoe, i dada no fianteherana, i dada no vahaolana ary i dada no famonjena. Ny rafi-piarahamonina malagasy mihitsy no mametraka sy manome lanja manokana izany dada izany. Ny didy hitsivolana mifehy ny fanambadiana rahateo tena mametraka sy manamafy tsara izany anjara toeran’i dada eo amin’ny ankohonana. Misy andininy milaza mazava tsara fa izay trano misy ny raim-pianakaviana no misy ny zanany.

Mahavariana tokoa fa dada no teny hain’ny zazamenavava voalohany indrindra, na dia mbola mibadalela tsy mahalala izay dikan’ny zavatra naloaky ny vavany akory aza izy. Teny famalifalian’ny reny ny zanany eo an-tokonam-baravarana ny hoe “iny dada eee!” ary tena mahagaga mihitsy ilay fifamatorana, na koa ilay fifandraisana fa zaza mitomany izao aza rehefa mandre io hoe “iny dada eee!” dia mangina ho azy, ary miherikerika toa mitady izay misy ny rainy.

“Dada olon-tokana…”, hoy ny ampahany amin’ny tonon-kiran’izay mpanakanto iray izay. Olon-tokana eo amin’ny fiainan’ny zanak’olombelona tokoa ny Ray, ary rehareha mihitsy ny filazana na fitenenana hoe “zanak’i…X…aho” rehefa sendra tafaresaka anaty fivoriana, na anaty taxi-brousse, sns.

Porofon’izany, indrindra amin’izao ankatoky ny fankalazana ny nahaterahan’i Jesoa Kristy izao ny hoe “Dadabe Noely” mpizara kilalao, mpizara vatomamy. Satria i dada no mpitondra hafaliana, mpitondra fahasoavana ary fitoniana eo amin’ny fiainan’ny ankohonana. Afaka valo andro tokoa mantsy dia hankalaza ny Krismasy ny kristiana manerana izao tontolo izao. Efa samy miandrandra fanomezana avy amin’i dada avokoa ny tsirairay amin’ity volana desambra 2018 ity!

Kafoum